Odkud pochází elektrická energie Česka? A jak vyrábí jiné státy Evropy?

Celosvětová tendence míří ke snižování závislosti na fosilních palivech, jakožto zdroji elektrické energie, čímž si klade za cíl zmírnit související následky spalování. Namísto toho jsou v dnešní době preferovanou cestou obnovitelné zdroje energie. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika? A jak je na tom v porovnání s jinými státy Evropské unie?


Ropa, zemní plyn a uhlí. Tři nejčastější zástupci fosilních paliv podílející se na fenoménu globálního oteplování. Škodlivým produktem je v jejich případě SO3, NOx nebo polétavý prach. Jejich nahrazení i přes vědomé sebepoškozování přesto vázne. Proč? Stojí za tím zejména ekonomický faktor a vliv, jímž země bohaté na tyto suroviny disponují. Z pochopitelných důvodů se nechtějí vzdát ani jednoho. Přesto se najdou výjimky, kde si vážnost situace uvědomují a spotřebu fosilních paliv, coby zdroje energie, ve velké míře omezují.

Za jakéhosi předáka v centru Evropy lze označit Nizozemí, kde fosilní paliva na dodávku energie hrají titěrnou roli. Z celkově vyrobené elektřiny pochází pouze 1,3% právě z tohoto zdroje. Zbytek má původ v obnovitelných zdrojích. Nejvíce, 78,1%, je vyrobeno větrnými elektrárnami. Prakticky pouhé tři zdroje energie má například Švýcarsko, kde se téměř z poloviny spoléhají na vodu a v hojné míře pak na přečerpávací elektrárny.

Zdroj: The European Power Sector

Na elektřině vyrobené z energie vody je ještě více závislé Rakousko. Tamní podíl na celkově vyrobeném množství je bezmála 60%. Naopak spalováním uhlí se zde vyrobí okolo 4% energie. Hodně diverzifikovanou paletu zdrojů má na druhou stranu Německo. Ovšem více jak čtvrtina energie byla za minulý měsíc získána z větrných elektráren. Konkrétně šlo o 14,7 TWh. To v meziročním srovnání činí nárůst o 84%.

A jak je tedy na tom Česko? Nikterak slavně. Obnovitelné zdroje se podílí pouhými 12% na dodávce elektřiny do sítě. Třetinu energie u nás obstarává zpracování jádra a téměř polovinu hnědouhelné elektrárny. V porovnání se sousedním Polskem ovšem takovými znečišťovateli nejsme. Až 80% tamní elektřiny totiž pochází ze spalování uhlí, přičemž celých 50% připadne na černé uhlí.

Čísla v rámci celé EU jsou ale vcelku pozitivní. V minulém roce bylo poprvé v historii vyrobeno více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z uhelných. V čele se jako primární zdroj ovšem stále drží jaderná energetika.

Čtěte také: ROSTE SPOTŘEBA UHLÍ A ZEMNÍHO PLYNU. MOHOU ZA TO ELEKTROMOBILY?

Zdroj: oenergetice.cz