Nejen auta, ale i elektrické autobusy brzy ve společnosti zakotví

I když sporadicky vídáme byť jen elektromobily, nejrůznější statistiky a čísla z oboru mobility naznačují, že se brzy dočkáme i hromadného nasazování elektrických autobusů. Ty však musí překonat ještě několik hlavních úskalí. Třeba spolehlivost a ekonomickou výhodnost pro provozovatele.


Nynější trend růstu obliby elektrických automobilů bude i nadále posilovat. A nejinak tomu bude i například v hromadné dopravě, mezi autobusy. Již nyní sledujeme obrovský zájem o alternativně poháněná vozidla vzhledem k nestabilnímu vývoji cen ropy, různým striktním nařízením, požadavkům odborů životního prostředí nebo množícím se zónám se zákazem vjezdu vozidlům se spalovacími motory.

Důležitou roli v neposlední řadě hrají i ekonomické faktory. Zvyšují se počty nabíjecích míst, v důsledku rostoucí poptávky po elektromobilech klesají ceny akumulátorů, a tak se zdá, že elektromobily mezi námi nadobro zakotvily. Budoucnost dopravy, jak bývá elektrifikace mnohdy označována, se jeví jako obzvláště výhodné řešení pro města a provozovatele autobusových linek.

Klíčová bude spolehlivost a ekonomická úspora  

V Londýně již nyní potkáte spoustu elektrických autobusů linek městské dopravy. Ovšem výzvou k propuknutí doslova apokalyptického zaplavení trhu zbývá vyřešit několik úskalí. V prvé řadě jde o hustotu dobíjecích míst, což je stejný problém, jaký v současnosti řeší i běžné automobily. Po naší republice už je takzvaných chargerů slušná řádka, avšak jen na hlavních tazích a ve velkých městech. Podle dosavadních čísel o růstu stanic lze usuzovat, že další budou bezesporu přibývat. A to i s ohledem na zájem výrobců elektromobilů, kteří se chtějí zavčas chopit své příležitosti.

Jak jsme již avizovali v některém z našich minulých příspěvků, zdá se, že zanedlouho na trh přijde nová technologie baterií, které se budou moci dát nabít ve velmi podobné době, jako by zabralo běžné tankování. Na ten obrovský průlom si však počkejme do ledna, kdy má dojít k představení. A tak namísto toho berme v potaz spolehlivost elektrobusů a finanční výhodnost provozu.

Čtěte také: HYUNDAI BUDE SPOLU S FIATEM VYVÍJET VODÍKOVÝ POHON

Zcela nepochybně jsou tato dvě odvětví úzce provázána. Zákazník si objedná drahý autobus, za což očekává budoucí zhodnocení takové investice, které nenastane do té doby, dokud se nedostaví spolehlivost. A teď nelze mluvit jen spolehlivosti samotných vozidel, nýbrž i nabíjecích stanic. Odstraňování závad ve výsledku může narušit celý systém dopravy, pochopitelně jen v určité lokalitě, a právě to se prozatím jeví asi jako největší strašák dopravců.

Ekonomická výhodnost se ale dá vyjádřit i jiným způsobem. To už nicméně zabíháme do samotného jádra operačního systému provozování dopravy. Aby se investice vrátila, měla by být jednotlivá nabíjecí místa co nejhojněji využívána. Pro začátek by tak jednotlivé linky měly sdílet stejné konečné zastávky, neboť zatímco čekají na další jízdu, mohou být dobíjeny.

Velice důležitým prvkem, možná až životně důležitým pro tento ekosystém, je i další fakt. A to komunikace s provozovateli. Ti musí být schopni monitorovat údaje z nabíjecích stanic tak, aby zajistili bezproblémový chod a v případě zjištění podezřelých hodnot v předstihu vyslali údržbu k zásahu, anebo přinejmenším včasně informovali o odstávce. Jedině tak mohou být minimalizovány prostoje. Zpětná vazba je ostatně důležitá pro všechny zúčastněné strany. Tak například sesbíraná data z různých nabíjecích stanic mohou sloužit k efektivnímu sestavování tras autobusů.

Hlavními problémy v nasazování elektrických autobusů do provozu nejen městské hromadné dopravy tedy nejsou samotné akumulátory a jejich výdrž nebo doba nabíjení, nýbrž zvládnutá agenda okolo. Pochopitelně zabere nějaký čas, než se podaří všechny výše zmíněné skutečnosti odstranit. Avšak tímto tempem, jaké elektromobilita nasadila, to může být všechno zvládnuto v rámci několika pár let.